Free Download Důkaz 111 1.06 APK

Free Download Důkaz 111 1.06 APK

App Information of Důkaz 111 APK Crack - Download for android

App Name Důkaz 111 v1.06
Genre Adventure, Games
Size
Latest Version1.06
Get it On Google Play
Update2020-12-13
Package Namecom.PlayByEars.Dukaz111
Rating ( 417 )
Installs10,000+

Description of Důkaz 111 APK MOD - Download android

Dejte prostor fantazii a dopřejte očím odpočinek.
Zavřete je a nechte se přenést do tajuplných zvukových kulis detektivního příběhu.

13. září 1985, Fairfield – Maine, USA – policistka Alice Wellsová má jako každý pátek službu. Noční rutinu přerušuje záhadný telefonát. Tajemný anonym ví o náčelnici něco, o čem se nikdo neměl dozvědět.

Jak se v této situaci zachováte? Jakou strategii při vyšetřování zvolíte? Budete laskavý, zvídavý, odvážný nebo nekompromisní? Kam vaše kroky dovedou policistku Alici Wellsovou je čistě na vás.

Rozhodněte o průběhu i rozuzlení zápletky, kterou ukrývá dávno zapomenutá složka s Důkazem 111. Díky profesionálním hereckým výkonům nejlepších českých dabérů a 3D zvuku se budete cítit, jako byste skutečně byli na místě spolu s Alicí.

– jednoduché ovládání pomocí swipování
– optimalizováno pro nevidomé
– vyšetřování lze pozastavit a dávkovat si ho dle vlastní chuti
– příběh se odvíjí podle vašich rozhodnutí
– demoverze zdarma, celá hra za 99 Kč formou in-app nákupu

www.dukaz111.cz
www.facebook.com/dukaz111

Give space to your imagination and give your eyes rest.
Close them and let yourself be transported into the mysterious soundscapes of the detective story.

September 13, 1985, Fairfield – Maine, USA – Policewoman Alice Wells is on duty as every Friday. The night routine is interrupted by a mysterious phone call. A mysterious anonymous knows something about the chief that no one should have learned.

How will you behave in this situation? What investigation strategy will you choose? Will you be kind, inquisitive, courageous or uncompromising? Where your steps lead Officer Alice Wells is entirely up to you.

Decide on the course and unraveling of the plot, which is hidden by the long-forgotten folder with Evidence 111. Thanks to the professional acting performances of the best Czech dubbers and 3D sound, you will feel as if you were really in place with Alice.

– simple swip control
– optimized for the blind
– the investigation can be suspended and dosed as desired
– The story unfolds according to your decisions
– free demo version, the whole game for 99 CZK in the form of in-app purchase

www.dukaz111.cz
www.facebook.com/dukaz111

– oprava zakončení hry

com.PlayByEars.Dukaz111

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *